Dotace EUPodpora odborného vzdělávání zaměstnanců II (POVEZ II)

Projekt POVEZ II se zabývá problematikou adaptability pracovní síly v podnicích na neustále se měnící situaci na trhu. Pro zvýšení konkurenceschopnosti a rozšíření činnosti musí zaměstnavatelé disponovat kvalifikovanou pracovní silou. Projekt POVEZ II proto řeší jednak problém nesouladu mezi dovednostmi a kvalifikačními předpoklady nabízenými a požadovanými, tedy nedostatečnou flexibilitu pracovní síly (včetně flexibility profesní), a dále problém neochoty zaměstnavatelů investovat do vzdělávání vlastních zaměstnanců.

Cíle projektu

Hlavním cílem projektu je pomoci zaměstnavatelům v odborném vzdělávání stávajících i nově přijímaných zaměstnanců a samotných podnikatelů tak, aby mohli pružně reagovat na měnící se situaci a podmínky na trhu. Projekt tak usiluje o udržení a zvýšení konkurenceschopnosti a adaptability firem a zaměstnanců, včetně adaptability starších pracovníků. V případě rozvoje firem a jejich ekonomického růstu se otevírá prostor pro udržení stávajících a tvorbu nových pracovních míst. Zároveň se do projektu budou moci zapojit zaměstnavatelé, kteří zamýšlí rozšíření činnosti podniku do nových oblastí, případně přechází na nový výrobní program. Mezi dílčí cíle projektu patří podpora obchodního potenciálu a urychlení ekonomických aktivit českých podniků směřující ke stabilnímu prorůstovému vývoji, z hlediska zaměstnanců potom zlepšení schopnosti udržet si zaměstnání a rozvíjet kariéru a zvýšení jejich profesní mobility. Celkově by tak díky projektu mělo dojít ke zvýšení flexibility pracovní síly a zároveň ke s nížení výrazného nesouladu na trhu práce mezi nabídkou pracovní síly a poptávkou zaměstnavatelů co do kvalifikačních předpokladů pro volná pracovní místa. Z důvodu zachování efektivity požadovaného vzdělávání je nastavena finanční spoluúčast zaměstnavatele ve výši 15 % uznatelných nákladů na vzdělávání.

Návaznost na jiné projekty

Projekt POVEZ II navazuje na sérii projektů, jež jsou v ČR realizovány od r. 2009 s cílem podpořit odborný rozvoj zaměstnanců. Přímo navazuje na projekt POVEZ a nahrazuje projekt "Vzdělávejte se pro růst!", které se osvědčily jako nástroje podpory dalšího vzdělávání a posilování konkurenceschopnosti pracovní síly na trhu práce v ČR.

Hlavní změny oproti projektu POVEZ v OP LZZ

 • Zmírnění podmínek pro vstup do projektu (nedokládá se žádná výsledovka, nejsou podporovaní zaměstnavatelé dle CZ-NACE, dokládají se především bezdlužnosti)
 • 15% spolufinancování vzdělávací aktivity ze strany zaměstnavatele
 • Zapojení potenciálních nových zaměstnanců
 • Bodové zvýhodnění zaměstnanců ve věku 54+
 • Vzdělávání musí být zahájeno do 6 měsíců od schválení žádosti
 • Žádosti bude možné podávat i elektronicky přes datovou schránku

Pro koho je dotace určena

 • Výrobní firmy
 • Logistické
 • Stavební
 • a další...

Co získáte

 • 12 000 000,- Kč na školení.
 • 6 000 000,- Kč refundace mezd školených.
 • Možnost čerpání do roku 2020.

Kdo je úspěšný žadatel

 • Noví a stávající zaměstnanci firem.
 • Firma s novými technologiemi.
 • Firma s novými stroji.
 • Expandující firmy.

Semináře

V každém kraji pořádáme zdarma dvakrát až třikrát ročně půldenní seminář.
Momentálně připravujeme termíny pro rok 2017.


O naší společnosti

Společnost Palatinum Campus je unikátní a největší vzdělávací agentura v ČR, zakládáme si na dlouhodobé spolupráci službami na klíč dle přání a potřeb zákazníků. Poskytujeme všeoborové školení (soft i hard skills). Pomocí našich partnerů dokážeme získat finanční prostředky na vzdělávání z dotačních programů.

Pomáháme firmám navyšovat vzdělání svých zaměstnanců, čímž posilují svoji stabilitu akonkurenceschopnost na trhu, snižují reklamace zhotoveného díla a zmetkovitost ve výrobě, v neposlední řadě získají certifikaci pro zaměstnance.

 • Ročně proškolíme přes 30 000 zaměstnanců.
 • Máme více jak 400 certifikovaných lektorů.
 • Naši lektoři jsou učitelé středních, učňovských a vysokých škol.
 • Máme více jak 100 akreditovaných kurzů od MŠMT.
 • Naše působnost je celorepubliková.
 • Jsme největší vzdělávací agenturou na trhu.
 • Máme bohaté zkušenosti s projekty financovanými z ESF.
 • Zajišťujeme si vlastní administraci ESF projektů.

1

Proškolených firem

1

Celkem proškolených zaměstnanců

1

Tréninkových dnů denně

Naše produkty a kurzy

Školíme manažerské, obchodní, technické a odborné profese. V naší nabídce naleznete více jak 1000 kurzů, určitě máme v nabídce i ten Váš. Pomocí našich partnerů pomáháme zajistit finanční dotace nejen na vzdělávání zaměstnanců, ale také na investiční záměry Vaší firmy.

Ve spolupráci se společností NEXT Reality Group a.s. jsme pro vás připravili kurz s cílem rekvalifikovat se na realitního makléře dle požadavků nového zákona o realitních zprostředkovatelích. Bližší informace naleznete zde.

Ve spolupráci se společností s finančně poradenskou společností F&P Consulting a.s. jsme pro vás připravili sérii kurzů s cíli:

 • připravit se na zkoušky odborné způsobilosti a zvýšit svoji kvalifikaci na pojišťovacího makléře. Bližší informace o kurzu Pojišťovací makléř – vyšší stupeň odborné způsobilost naleznete zde.
 • připravit se na mezinárodní zkoušku EFA, která je nejvyšší dosažitelnou kvalifikací v oblasti finančního poradenství. Bližší informace o kurzu Příprava na certifikaci EFA naleznete zde.
 • připravit se na zkoušky odborné způsobilosti podle zákona č. 257/2016 Sb. a nové požadavky v poskytování spotřebitelských úvěrů. Bližší informace o kurzu Příprava na legislativní změny a zkoušky odborné způsobilosti – úvěrový specialista naleznete zde.

Ve spolupráci se společností Broker Consulting, a.s. jsme pro vás připravili kurz s cílem naučit se pokročilé investiční a finanční nástroje a rekvalifikovat se na vyšší kvalifikační stupeň investičního specialisty. Bližší informace naleznete zde.

Ve spolupráci s Českou asociací hokejistů a HRÁČSKOU FOTBALOVOU UNIÍ jsme pro vás připravili kurzy, které Vám pomohou s uplatněním na trhu práce po skončení Vaší sportovní kariéry. Bližší informace naleznete zde.

 • Odborné kurzy

  • CNC
   Elektro
   ISO
   Jeřábník, vazač, VZV
   Logistika
   Potravinářství
   Nástroje kvality
   Výroba plastů
   Lakování (mokré, práškové)
   Svařování
   Technologie
   Zámečnictví
   a další...

 • Manažerské kurzy

  • Manažer a jeho dovednosti
   Obchodní dovednosti
   Projektový management
   Profesní dovednosti
   Řízení firem
   Rozvoj lidských zdrojů
   Psychologie
   Marketing
   Právo
   Účetnictví
   Daně
   a další...

 • Produkty EU pro výrobní podniky

  • Pojištění dotace
   Investiční dotace z MPO
   Dotace na vzdělání z MŠMT
   ...a mnohem více dokážeme zajistit pro naše klienty pomocí našich partnerů.

Nejčastěji školené profese

 • Dělníci
 • Operátoři výroby
 • Údržbáři
 • Seřizovači
 • Skladníci
 • Zedníci
 • Jeřábníci
 • Vazači
 • Strojníci
 • Svářeči
 • Obráběči CNC strojů
 • Zámečníci
 • Truhláři
 • Lakýrníci
 • Tkadleny, švadleny, šičky
 • Hotelový personál
 • Lázeňský personál
 • Elektrikáři
 • Montéři
 • Technologové
 • Jeřábníci
 • Stavbyvedoucí
 • Mistři
 • Konstruktéři
 • Předáci
 • Projektanti
 • Obchodníci
 • Manažeři

Nejčastěji školená témata

Kontaktní informace

Palatinum Campus s.r.o.

 • www.palatinumcampus.cz
 • Na Plzeňce 2, 150 00, Praha 5